FEN İŞLERİ

Uygulamada fen işleri çalışmaları, müdürlüğün kendi içerisinde yapmış oldukları işler ve AYKOME Kazı Ruhsat Başvuru Süreç Çalışmaları olarak iki farklı şekilde konfigüre edilebilmektedir.
Müdürlük bağımsız olarak kendi yaptıkları/yapacakları çalışmaları konumsal olarak sistem tanımlayabilmekte, her çalışma için planlama yapabilmektedir.Yapılacak çalışmalarda kullanılacak malzeme türünden miktarına, araç/donanımdan o iş çalışacak personel belirlenmesine kadar yapılabilmektedir.Gün sonu raporlaması alınabilmektedir.Planlanan çalışmalar kentrehberi aracılığla vatandaş ile paylaşılabilmekte, gerekli izinler alınarak vatandaşa sms ile hatırlatma yapılabilmektedir.