AYKOME

Su, Doğalgaz, Elektrik,Telekomikasyon vb. ana başlıklar ve detaylarının girişi yapılabilmektedir. Kazı Ruhsatı için ortak bir platforma giriş ve görsellik sağlanabilmektedir.
AYKOME Kazı Ruhsat Uygulaması sayesinde altyapı çalışması yapılacak yerler için kurumlar kazı ruhsat başvurularını kendileri için tasarlanan web sayfası üzerinden konumsal olarak yapabilmektedirler.
Başvurular kurumların yıllık altyapı çalışmaları kapsamında yapılabildiği gibi gerçek ya da tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda da kurumlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilecek tüm işlem adımları kurumların yetkili kişileri, ilçe belediyelerinin fen işleri çalışanlarının yanı sıra söz konusu başvuru gerçek ya da tüzel kişiler üzerinden gelmiş ise herkese her aşamada sms bilgilendirilmesi yapılarak süreç tamamlanmaktadır. Her kurum diğer kurumun başvurularını sadece sorgulayıp görüntüleyebilmekte ve böylece kurum görüşlerini diğer kurumların başvurusu için belirtebilmektedir.
Uygulamadan her kurum için Tahribat Zemin Tahrip Ücreti, KDV Bedeli, Keşif Bedeli vb. parametreler ile tanımlanabilmekte, oluşan otomatik tahakkuk bedelleri bu parametreler üzerinden hesaplanabilmektedir.
Kurumlar toplu olarak yıllık yapacak oldukları altyapı çalışmaları için ruhsat harç bedelini yatırabilir. Her yapılan başvuru sonucunda çıkacak olan ödemeler otomatik olarak bu hesaptan düşebilmekte ve kalan miktar uygulama üzerinden sadece kendileri tarafından takip edilebilmektedir.
Tahakkuk eden miktarın kurumlar tarafından ödeme durumları; muhasebe uygulamasıyla gerçekleştirilen entegrasyon ile fen işleri çalışanları tarafından sorgulanıp elektronik imza ile ruhsatın imzalanıp mail yoluyla belge ilgili kuruma gönderilebilmektedir. Keşif Raporu, Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı, 2. Keşif Formu gibi birçok belge uygulama üzerinden tek tıklama ile elektronik imza ile alınabilmektedir.
Her kazı başvurusu için dijital arşiv entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Her kazı için multimedya kısmından video ve resim eklenebilmektedir. Tarih Bazlı, kurum bazlı, malzeme bazlı tüm raporlar excel formatında alınabilmektedir.