PARK VE BAHÇELER

Vatandaşlara ferah yaşam alanları sunabilmek için parkların yönetilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Uygulama İmar Planı üzerinden tüm park alanları imalat durumlarına göre; park ekipman ve zemin durumları bilgileri dahilinde oluşturulabilmektedir. Parkların sulama tipi, aydınlatma şekli, mülkiyet durumu vb. tüm bilgi girişleri yapılabilmektedir.
Park Ekipmanları için harita üzerinden işaretlenerek depo tanımı yapılabilmekte, tüm ekipmanlar depo stok malzemesi olarak girilebilmekte ve Meydan, Yol (Refüj) ve Parklar için stok hareketleri ve envanter takip edilebilmektedir.
Kuruma ait park kameraları konumsal olarak park ile ilişkili olarak tanımlanabilmekte ve harita üzerinden kameraya tıklanıldığında canlı park görüntüsü izlenebilmektedir.