EMLAK VE İSTİMLAK

Kurumun hisseli oldukları parsel ve bağımsız birimler için Satış, Kiralama, Ecrimisil, Trampa, Kamulaştırma, El Atma vb. işlem girişleri yapılabilmektedir.
Taşınmaz işlem tiplerine göre tematik harita gösterimleri yapılabilmektedir. Ayrıca uygulama taşınmaz işlemlerinde tarih bazlı hatırlatma ve uyarı verebilmektedir.
Takbis taşınmaz / hisse bilgileri ile sadece ilgili kurumun değil tanımlanan tüm tüzel kişiliklere ait taşınmazlar üzerinden tematik gösterim ve sorgulamalar yetkiler dahilinde yapabilmektedir.