PLAN VE PROJE

1:1000 Uygulama İmar Planları, 1:5000 Nazım imar Planları ve Çevre Düzeni Planları onaylı hallerinin görselleri ve akıllı halleri sistemde sorgulanabilir, görüntülenebilir ve her türlü planlamaya yönelik analizler yapılabilir halde tutulabilmektedir.
Gerçekleştirilen plan güncellemeleri / tadilatları sisteme aktarılabilmekte ve akıllı verisi güncellenebilmektedir.
Bilgi amaçlı imar durumu akıllandırılmış plan ve fonksiyon adası bilgisinden oluşturulabilmektedir.
Plan Türleri sistemde tanımlanabilmekte, bu türe göre alansal olarak plan sırnırı oluşturulabilmektedir.İlgili plan notu eklenebilmektedir.
Tüm planlama veri modeli yapısı idari adres ve mülki adres ile veritabanı seviyesinde ilişkili tutulduğundan mahalle bazlı, yapı bazlı, parsel bazlı plan verisi kullanılarak analizler yapılabilmekte ve tematik haritalar oluşturulabilmekte tüm kağıt boyutlarında çıktıları alınabilmektedir.