YÖNETİM

Kullanıcılar LDAP entegrasyonu ile sisteme aktarılabilmekte; tüm entegrasyon ve diğer ayarlamalar (çalışma alanı, rol, kullanıcı, dinamik sorgulama ve sonuç listesi, detay kart bilgileri, harita, harita katmanları...) yapılabilmektedir.