MEGSİS

Tapu Mahalle bilgileri MEGSİS den sorgulanabilmekte, eşleştirmesi yapılabilmekte, otomatik güncellemesi gerçekleştirilebilmektedir.
Tapu Mahalle ve Ada bazlı tüm parseller MEGSİS den alınabilmekte, eşleştirilip güncellemesi yapılabilmektedir.