TAKBİS

Taşınmaza ait hisse bilgileri, aktif/pasif durumdaki hisse hareketleri, varsa şerh, beyan, irtifak, rehin, eklenti, teferruat ve muhdesat bilgilerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca taşınmaza ait bütün bilgilerin yer aldığı rapor alınabilmektedir.