NUMARATAJ

İdari adres ( Mahalle, Yol, Kapı, Yapı, Bağımsız Birim) sorgulamaları, veri üretimleri ve güncellemeleri yapılabilmektedir.Uygulama konumsal güncellemelerde topolojik ilişkiyi otomatik olarak kendisi oluşturabilmektedir.
Kurum tercihine bağlı olarak CBS yazılımı numarataj yönetimini Maks Entegreli ya da Maks tan bağımsız çalışabilmektedir.Söz konusu MAKS çalışması sorumluluk alanı içerisinde tamamlanmış ise tüm idari adres verisi MAKS sisteminden otomatik çekilebilmektedir.
Değişiklik ya da yeni oluşturulan numarataj verileri sisteme otomatik alınabilmektedir.Bu entegrasyon kullanıcılar için veri üretiminin mükerrer şekilde yapılmasının önüne geçmektedir.
Maks tan bağımsız çalışılması durumunda bir kapı oluşturulmasında topolojik ilişkileri uygulama otomatik oluşturmakta ilgili kapının yolu (seçilebilme imkanı dahilinde) seçim yapılabilecek şekilde getirebilmekte, yapı ve parsel bilgilerini otomatik oluşturabilmektedir.
İdari adrese konu olan tüm veriler veritabanı seviyesinde birbirleriylede ilişkili sisteme kaydedilebilmektedir. Harita sunucusu üzerinde katmanların tematik gösterim tanımlamaları yapılabilmektedir.